Direct van Wespen af? 7 dagen in de week bereikbaar!

Graafwespen

Uiterlijk

Graafwespen lijken qua kleur wel wat op limonadewespen
Houden gedurende de rust hun vleugels vlak

Leefwijze

Graafwespen leven solitair, maar grote aantallen kunnen bij elkaar nestelen
Zij maken nesten in zandige grond of holle stengels en dergelijke plaatsen
De larven worden gevoed met één prooidiersoort

Schade

Als de graafwespen zich in rottend hout bevinden dan is dat al veel eerder door schimmels aangetast
Voegwerk in oude gebouwen kan als gevolg van het aanbrengen van gangen door de graafwesp veel schade oplopen

Hoornaar

Uiterlijk

Gele en zwarte dwarstekening op achterlijf, kop, borststuk en eerste segment achterlijf roodbruin tot donkerbruin; werksters 1,7 tot 2,4cm lang, darren 2,1 tot 2,8 cm; larven wit en pootloos
Op de zijkanten van de wespenkop bevinden zich grote langwerpige facetogen met aan de bovenzijde van de kop een drietal bijogen; bij de hoornaar is de kop achter de ogen sterk verbreed
2 stevige zijwaarts bewegende kaken (mandibels) met daaronder monddelen waarmee de wesp kan likken en zuigen; 2 paar doorzichtige vleugels
‘ Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”)

Leefwijze

Bij het optreden van de eerste nachtvorst sterven de nestbewoners behalve de jonge koninginnen
Eiwit- en suikerhoudend voedsel, vooral voor het voeden van de larven
Hoe hoger de luchttemperatuur, des te actiever de wespen; een nest wordt gebouwd op een niet-vochtige plaats, altijd bovengronds, doorsnede van 20 tot 35cm
Hoornaars kunnen schadelijk zijn voor bijenhouders (steken de bijen dood en zuigen vervolgens de honing uit hun maag)
Een hoornaarnest kan in de loop van het jaar uitgroeien tot 4.000 bewoners
Hoornaars leven ook van rupsen en spinnen die ze uitzuigen; daarmee voeden ze de larven

Schade

Hoornaars kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
De hoornaar is ‘vriendelijker’ dan de meeste wespensoorten; hoornaars zullen alleen steken als ze bekneld raken of als men ze aanraakt
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis

Limonadewesp

Uiterlijk

Karakteristieke gele en zwarte dwarstekening op achterlijf
Werksters ca. 1 tot 1,5cm lang, koninginnen iets forser
Stevige kaken, 2 paar doorzichtige vleugels
Overgang van borststuk naar achterlijf sterk ingesnoerd (“wespentaille”)

Leefwijze

Limonadewespen leven in groepen bij elkaar in een wespennest
De werksters zijn onvruchtbare vrouwtjes; alleen de koningin legt eitjes
De mannetjes (darren) alleen in augustus/september, zij bevruchten de nieuwe jonge koninginnen
Alleen de jonge koninginnen overwinteren
Wespen voeden zich met eiwithoudend en suikerhoudend voedsel
Om een nest te maken knagen ze aan hout, rietmatten enz.
Een wespennest wordt slechts 1 seizoen bewoond

Schade

Limonadewespen kunnen hinderlijk zijn en soms pijnlijke steken toebrengen
Het hoofdbestanddeel van gifwespen bestaat uit histamine en apitoxine; een steek is meestal ongevaarlijk behalve als de steek direct in een bloedvat plaatsvindt of als men overgevoelig is voor deze giftige stoffen
Wordt een persoon na een wespensteek bleek, onpasselijk of duizelig, ga dan direct naar de huisarts of EHBO bij een ziekenhuis