Algemene Voorwaarden Aajee Ongediertebestreiding | 1 Juli 2018

Dit document bevat de algemene voorwaarden van de Aajee ongediertebestreiding.

Download document »

PRIVACY REGLEMENT

Wie zijn wij?

Aajee Ongediertebestrijding heeft als kernactiviteit het bestrijden van ongedierte in breedste zin van het woord. Bij de dienstverlening aan onze klanten verwerken we een (beperkte) hoeveelheid gegevens.

Onze contactgegevens zijn:

Waarom dit reglement?

Aajee Ongediertebestrijding is ervoor verantwoordelijk om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast willen we transparant zijn over de gegevens die we verwerken, de doelen waarvoor ze gebruikt worden, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacyreglement informeren wij u hierover.

Waarom dit reglement?

Aajee Ongediertebestrijding is ervoor verantwoordelijk om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Daarnaast willen we transparant zijn over de gegevens die we verwerken, de doelen waarvoor ze gebruikt worden, met wie we gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In dit privacyreglement informeren wij u hierover.

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van u:

  • contactgegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer

en emailadres;

  • een plattegrond van het buitenterrein van uw bedrijf;
  • beknopte info over uw dagelijkse bedrijfsvoering;

Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken uw (bedrijfs)gegevens o.a. in verband met de volgende activiteiten van onze onderneming:

  • het sluiten, uitvoeren en versturen van overeenkomsten en opdrachten;
  • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • het doen van (risico)analyses om te komen tot een doelgerichte aanpak

van de bestrijding van ongedierte.

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van uw gegevens:

  • het kunnen uitvoeren van een opdracht voor directe, dan wel preventieve ongediertebestrijding;
  • de uitdrukkelijke toestemming die u bij het aangaan van een opdracht

heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden.
(deze toestemming kunt u overigens altijd weer intrekken).

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Mocht dit om welke reden dan ook, toch nodig zijn, dan zal dit uitsluitend plaatsvinden met uw toestemming.

Opslag en bewaren van bedrijfsgegevens

Wij bewaren uw gegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben.

Gegevens die we sowieso nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

Informatie, wijziging en bezwaar

U heeft recht op inzage in de gegevens die wij van u verwerken, en kunt ten allen tijde bezwaar maken tegen de inhoud daarvan. U heeft recht op rectificatie of wissen van gegevens.

Beveiliging van gegevens

Aajee Ongediertebestrijding heeft adequate maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen.

Wijzigen van het privacy reglement

Het kan voorkomen dat dit reglement wijzigt door bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen, aangepaste bedrijfsactiviteiten of wetswijzigingen.

Wij behouden ons dan het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons privacy beleid.

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken of omgaan met uw rechten, dan kunt dat via bellen, mailen of schrijven aan ons kenbaar maken.