Direct van Houtwormen af? 7 dagen in de week bereikbaar!

Houtwormen

Uiterlijk

Een volwassen gewone houtwormkever is 2,5 tot 5 mm, donkerbruin en heeft een gewelfd halsschild. Op het dekschild zijn rijen kleine putjes te zien.

De larve is ca. 6 mm lang, geelachtig wit en licht gekromd.

Leefwijze

Gewone houtwormkevers tasten zowel loof- als naaidhout aan, binnen en buiten gebouwen; ook boomstronken worden aangetast.

De structuur van het boormeel is korrelig. De larven van de gewone houtworm- kever boren zich direct nadat ze uit het ei komen in het hout, waar ze gangen boren met een doorsnede van ongeveer 0,5 mm. Deze boorgangen zijn gevuld met boor- en vraatmeel, met daarin excrementen.

Vaak vindt men hoopjes boormeel onder het hout. De ellipsvormige bolletjes in het boormeel zien er scherp afgetekend uit, zonder stof: dit beeld is zeer kenmerkend voor de gewone houtwormkever!

Schade

Gewone houtwormkevers komen voor zowel in loof- als in naaldhout dat in gebouwen verwerkt is Ze zorgen ook voor schade aan meubelen, beeldhouwerken, manden, kisten. N.B. Hout dat rondom geschilderd is, wordt gewoonlijk niet aangetast